Tarieven en voorwaarden Tankpas.nl

Overzicht servicefee bij tanken in het buitenland (DKV) 

Algemene voorwaarden Travelcard 2021

Algemene Voorwaarden Pechhulp Tankpas.nl

Privacyverklaring van Travelcard B.V.

Cookie Statement Travelcard B.V.

Disclaimer

Overzicht van de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden Travelcard (NL 2021.7) ten opzichte van de Algemene Voorwaarden van Travelcard (2019.1):

• De definitie ‘Pashouder’ is gewijzigd in ‘Gebruiker’ omdat deze meer term meer technologie neutraal is;
• Artikel 1.1 is gewijzigd vanwege het feit dat steeds meer overeenkomsten langs elektronische weg worden gesloten en te verduidelijken op welke wijze de elektronische overeenkomst tot stand komt;
• Artikel 6.6 is aangepast omdat Travelcard is gaan samenwerken met Twikey.com voor de afgifte van elektronische incassomandaten door Klanten;
• Artikel 6.9 is toegevoegd ter verduidelijking dat Travelcard leveranciersprijzen 1-op-1 doorbelast en geen verborgen kosten in rekening brengt;
• Artikel 6.10 is toegevoegd omdat (met name) EV-transacties  nog niet in alle gevallen direct worden doorbelast aan Travelcard waardoor het helaas soms nog voorkomt dat het langer duurt voordat Travelcard deze aan Klant kan factureren;
• Artikel 7 is toegevoegd ter verduidelijking dat bij gebruik van het DKV-netwerk service fees en andere prijzen kunnen worden gehanteerd door DKV die door Travelcard worden doorbelast aan de klant;
• Artikel 8.2 is toegevoegd om hiermee een onderscheid te maken tussen aansprakelijkheid van Travelcard ten gevolge eventuele tekortkomingen in verband met haar eigen dienstverlening tegenover tekortkomingen aan de zijde van Leveranciers waarvoor Travelcard mogelijk aansprakelijk gehouden zou kunnen worden omdat de goederen en diensten via Travelcard door worden geleverd aan de klant.